Lecturer of English Language Department
  • Lecturer of English Language Department, University of Kurdistan Hewlêr, Kurdistan Region/Iraq
    January 2017 – until now

Babenko, O.A. (2004). Kontsept neba v poezii V. Nabokova [The concept of the sky in V. Nabokov’s poetry]. Naukoviy Poshuk Maibutnih Doslidnykiv, Lugansk, 4 (1), 20-26.

Babenko, O.A. (2005). Motiv igry v poetike V.V. Nabokova (po drame Smert) [The motif of game in V.V. Nabokov’s poetics (on the drama The Death)]. Visnik Luganskoho Natsionalnoho Pedagogichnoho Universitetu imeni Tarasa Shevchenka: Filolohichni Nauki, 15 (95), 176-183.

Babenko, O.A. (2006). “Istinnoye iskusstvo” v sisteme estetiko-filosofskih vzglyadov V.V. Nabokova (na materiale dramaturgii) [“Veritable art” in the system of V.V. Nabokov’s aesthetic and philosophical views (in the material of dramatic works)]. Aktualniye Problemi Izucheniya i Prepodavaniya Literaturi, 3, Lugansk, 39-46.

Babenko, O.A. (2006). Kontseptsiya “organizovannogo sna” v dramaturgii V.V. Nabokova [The conception of “the organized dream” in V.V. Nabokov’s dramatic works]. Slobozhanschina-Donbass: Naucho-metodicheskiy sbornik filologicheskih rabot, 5, Lugansk, 62-81.

Babenko, O.A. (2006). Kontseptsiya “organizovannogo sna” v poetike V.V. Nabokova: Tezisi [The conception of “the organized dream” in V.V. Nabokov’s poetics: Theses]. Odinnadtsatiye Mezhdunarodniye Chteniya Molodih Uchenyh Pamyati L.Y. Livshitsa, Kharkov, 12–13.

Babenko, O.A. (2007). Avtorskoye prisutstviye v p’yesah V.V. Nabokova: Tezisi [Author’s presence in V.V. Nabokov’s plays: Theses]. Klucheviye Aspekti Nauchnoi Deyatelnosti: Proceedings of the II Scientific and Practical Conference (January 16-31), 7, Dnepropetrovsk: Nauka is Obrazovanie, 93-96. 

Babenko, O.A. (2007). Chto mi znayem o Nabokove-dramaturge? [What do we know about Nabokov-playwright?]. Kryl’ya: Literaturno-khudozhestvenniy almanah. Vzmah vtoroy, Lugansk, 77-80.

Babenko, O.A. (2007). Elementi teatra absurda v p’yesah V.V. Nabokova [Elements of “the theatre of absurd” in V.V. Nabokov’s plays]. Sovremennoye Literaturovedeniye: Naucho-metodicheskiy sbornik filologicheskih rabot, 6, 74–79.

Babenko, O.A. (2007). Vremya i prostranstvo v estetike i dramaturgii V.V. Nabokova [Time and space in aesthetics and dramatic works of V.V. Nabokov]. Naukovi Zapiski Kharkivs’koho Natsionalnoho Pedagogichnoho Universytetu imeni G.S. Skovorodi, 4 (52), Kharkiv: Nove Slovo, 133-142.

Babenko, O.A. (2007). Rasshiryaya granitsi… (o tipologii soznaniya v dramaturgii V.V. Nabokova) [Breaking the boundaries… (about the typology of consciousness in V.V. Nabokov’s dramatic works)]. Naukovi Zapiski Kharkivs’koho Natsionalnoho Pedagogichnoho Universitetu imeni G.S. Skovorodi, 2 (50), Kharkiv: Nove Slovo, 122-130.

Babenko, O.A. (2007). Simvoli v dramaturgii V.V. Nabokova [Symbols in V.V. Nabokov’s dramatic works]. Visnik Luganskoho Natsionalnoho Pedagogichnoho Universitetu imeni Tarasa Shevchenka: Filologichni Nauki, 2 (119), 6-15.

Babenko, O.A. (2008). Osnovniye printsipi i priyomi organizatsii dramaturgicheskogo teksta V.V. Nabokova: Tezisi [The main principles and devices in organization of V.V. Nabokov’s dramatic text: Theses] Trinadtsatiye Mezhdunarodniye Chteniya Molodih Uchenykh Pamyati L.Y. Livshitsa, Kharkiv, 15-16.

Babenko, O.A. (2008). Reministsentniye otrazheniya russkoi literaturi 19-20 vekov v dramaturgii V.V. Nabokova [Reminiscent reflections of Russian literature of the 19-20 centuries in V.V. Nabokov’s dramatic works]. Mova i Kultura, 10, 2 (102), Kyiv: Kyiv Taras Shevchenko National University; Publishing House of Dmitri Burago, 215–221.

Babenko, O.A. (2008). Revizor N.V. Gogolya v estetike i dramaturgii V.V. Nabokova [N.V. Gogol’s Inspector General in aesthetics and dramatic works of V.V. Nabokov]. Literatura i Kultura Polissya (G.V. Samoilenko, Ed.), 45 (The problems of study of the creative work of Nikolai Gogol: Results and perspectives), Nizhin, 123-134.

Babenko, O.A. (2009). N.V. Gogol v tvorcheskom soznanii V.V. Nabokova (na materiale p’yesi Sobytiye [N.V. Gogol in V.V. Nabokov’s creative consciousness (in the material of the play The Event)]. Sovremennoye Literaturovedeniye: Naucho-metodicheskiy sbornik filologicheskih rabot, 7, Lugansk, 38-46. 

Babenko, O.A. (2009). Poshlust – personalnaya esteticheskaya kategoriya V.V. Nabokova (na materiale comedii Sobytiye) [Poshlust – a personal V.V. Nabokov’s aesthetic category (in the material of the comedy The Event)]. Mova i Kultura, 11, 5 (116), Kyiv: Kyiv Taras Shevchenko National University; Publishing House of Dmitri Burago, 186-194.

Babenko, O.A. (2018). The Theatricalization of Reality and Metatheatre of Nabokov the Playwright. Humanities Journal of University of Zakho, [S.l.], v. 6, n. 2, 604-610, May 2018. ISSN 2410-7557. Available at: http://hjuoz.uoz.edu.krd/index.php/hum/article/view/479>

Babenko, O.A. (2018). Nabokov's Perfect Play: The Screenplay Lolita from the Perspective of the Author's Views on Playwriting. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Filologiya, v. 56, 5-22. Available at: http://journals.tsu.ru/philology/en/&journal_page=archive&id=1774&article_id=39473

Lecturer
MA theses supervision
Fiction Interpretation, Drama Interpretation, Philological Analysis, Cross-Cultural Communication, and Methodology of Teaching Foreign Languages and Literature.

Literary Criticism: Classical Approaches and Innovations,

Methodology of Teaching Literature

Reading Comprehension and Vocabulary

PTE Preparation

Introduction to Literature: Prose, Poetry and Drama

  • “Fulbright Graduate Student Award 2009-2010” (June 22, 2009): The Embassy of the United States of America in Ukraine and the Fulbright Program in Ukraine
  • “University Competition of Students’ Scientific Works (2005 - 2006)” (June 30, 2006): Ministry of Education and Science of Ukraine and Lugansk National University
  • “The Best Knowledge of Russian Literature of the XXth century” (April 21, 2006): Ministry of Education and Science of Ukraine and Nizhin State University named after Mikola Gogol
FICTION AND CRITIQUE (non-academic appearance)
  • Babenko O. A. TWO WINDOWS/ SPIRITUAL IMPOTENCE/ THE ARTIST // Krilya: Literary Anthology. The Second Wingbeat. – Lugansk: Yantar, 2007. – P. 55 - 57.
  • Babenko O. A. IS THIS A WORK OF ART? // Krilya: Literary Anthology. The Second Wingbeat. – Lugansk: Yantar, 2007. – P. 101 – 103.
This information is private
        Share by: